2013. július

1. hétfő
(Szent Áron)
Ter 18,16-33; Zs 102; Mt 8,18-22
Vajon elpusztítod-e az igazat a bűnössel együtt?
2. kedd: SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (ünnep)
Szof 3,14-18a vagy Róm 12,9-16b Iz 12,2-6 Lk 1,39-56
Ujjongjatok, mert nagy közöttetek Izrael Szentje
3. szerda: SZENT TAMÁS APOSTOL (ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 116; Jn 20,24-29
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
4. csütörtök
(Portugáliai Szent Erzsébet, Szent Berta)
Ter 22,1-19; Zs 114; Mt 9,1-8
Ábrahám utódja által nyerhet áldást a föld valamennyi népe
5. péntek
(Zaccaria Szent Antal Mária, Athoszi Szent Atanáz)
Ter 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Zs 105,1-5; Mt 9,9-13
Ábrahám utódainak adom ezt a földet
6. szombat
(Goretti Szent Mária, Szent Izaiás, Szent Dominika)
Ter 27,1-5.15-29; Zs 134; Mt 9,14-17
Hittel áldotta meg Izsák Jákobot és Ézsaut megjövendölve sorsukat
7. vasárnap: ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
(Szent Willibald, Szent Jácint)
Iz 66,10-14c; Zs 65; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20
Folyamként árasztom városomra a békességet
8. hétfő
(Szent Aquila és Priszcilla, Szent Kilián)
Ter 28,10-22a; Zs 90; Mt 9,18-26
Jákob látott egy létrát: Isten angyalai jártak azon fel és le
9. kedd
(Zhao Rong Szent Ágoston és vértanútársai)
Ter 32,23-33; Zs 16; Mt 9,32-38
Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam
10. szerda
Ter 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Zs 32; Mt 10,1-7
Testvérünkért bűnhődünk, mert láttuk az ő nyomorúságát, de nem hallgattunk rá
11. csütörtök: SZENT BENEDEK, Európa fővédőszentje (ünnep)
Péld 2,1-9; Zs 33; Mt 19,27-29
Nyisd meg füledet a bölcsességnek, és szívedet az okosságnak
12. péntek
(Gualberti Szent János)
Ter 46,1-7.28-30; Zs 36; Mt 10,16-23
Most már meghalhatok, mert már megláttam arcodat
13. szombat
(Szent Henrik, Szent Sára)
Ter 49,29-33; 50,15-24; Zs 104,1-7; Mt 10,24-33
Isten rátok tekint, és elvezet benneteket arra a földre, amelyet ígért
14. vasárnap: ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
(Lellisi Szent Kamill)
MTörv 30,10-14; Zs 68,14-37; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37
Nagyon közel van hozzád az ige: a szádban és a szívedben
15. hétfő: SZENT BONAVENTURA
(Szent Vlagyimir-Elemér)
Kiv 1,8-14.22; Zs 123; Mt 10,34 - 11,1
Kemény munkával keserítették az életüket
16. kedd
(Kármelhegyi Boldogasszony)
Kiv 2,1-15a; Zs 68,3-34; Mt 11,20-24
Hittel rejtegették szülei az újszülött Mózest
17. szerda
(Szent Zoerárd(Szórád)-András és Benedek zoborhegyi remeték)
Kiv 3,1-6.9-12; Zs 102; Mt 11,25-27
Megjelent Mózesnek az Úr tűz lángjában egy csipkebokor közepéből
18. csütörtök: SZENT HEDVIG
(Szent Arnold)
Kiv 3,13-20; Zs 104,1-27; Mt 11,28-30
Vagyok, aki vagyok: a Vagyok küldött engem hozzátok
19. péntek
Kiv 11,10 - 12,14; Zs 115; Mt 12,1-8
Az Úr átvonul ezen az éjszakán
20. szombat
(Antiochiai Szent Margit, Szent Illés, Szent Apollináris)
Kiv 12,37-42; Zs 135; Mt 12,14-21
Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta népét Egyiptomból
21. vasárnap: ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
(Brindisi Szent Lőrinc)
Ter 18,1-10a; Zs 14; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42
Uram, kérlek, ne kerüld el szolgádat!
22. hétfő: SZENT MÁRIA MAGDOLNA
Én 3,1-4a vagy 2Kor 5,14-17 Zs 62 Jn 20,1-2.11-18
Megkeresem, akit lelkemből szeretek
23. kedd: SZENT BRIGITTA Európa társédőszentje (ünnep)
Gal 2, 19-20; Zs 33; Jn 15,1-8
Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem
24. szerda: ÁRPÁDHÁZI SZENT KINGA
(Szent Krisztina)
Kiv 16,1-5.9-15; Zs 77,18-28; Mt 13,1-9
Én hullatok nektek kenyeret a mennyből
25. csütörtök: SZENT JAKAB APOSTOL (ünnep)
(Szent Kristóf)
2Kor 4,7-15; Zs 125; Mt 20,20-28
Életünk folyamán váltig halálra szánnak minket Jézusért
26. péntek: SZENT JOÁKIM ÉS SZENT ANNA
(Magyar Mózes)
Sir 44,1.10-15; Zs 131; Mt 13,16-17
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját
27. szombat
(Makhlüf Szent Szabelliusz)
Kiv 24,3-8; Zs 49; Mt 13,24-30
Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött veletek
28. vasárnap: ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
(Szent I.Viktor, Szent I.Ince pápa)
Ter 18,20-32; Zs 137; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13
Vajon elpusztítod-e, Uram, az igazat a bűnössel együtt?
29. hétfő: SZENT MÁRTA, Mária és Lázár, az Úr vendéglátói
1Jn 4,7-16; Zs 33; Jn 11,19-27 vagy Lk 10,38-42
Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk
30. kedd
(Aranyszavú(Krizológ) Szent Péter)
Kiv 33,7-11; 34,5b-9.28; Zs 102; Mt 13,36-43
Az Úr szemtől-szembe beszélt Mózessel
31. szerda: LOYOLAI SZENT IGNÁC
Kiv 34,29-35; Zs 98; Mt 13,44-46
Mózes arcának a bőre sugárzó lett, amikor Istennel beszélt