2013. június

1. szombat: SZENT JUSZTINUSZ
Sir 51,12-20; Zs 18B; Mk 11,27-33
Ifjúkoromtól kértem a bölcsességet: szívem örömét lelte benne
2. vasárnap: ÚRNAPJA (főünnep)
(Szent Marcellinusz és Péter)
Ter 14,18-20; Zs 109; 1Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17
Melkizedek kenyeret és bort ajánlott fel
3. hétfő: LWANGA SZENT KÁROLY ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
Tób 1,3; 2,1-8a; Zs 111; Mk 12,1-12
Tóbiás jobban félte az Istent, mint a királyt
4. kedd
(Szent Quirinusz-Kerény, Caracciolo Szent Ferenc)
Tób 2,9-14; Zs 111; Mk 12,13-17
Tóbiás nem fakadt ki az Isten ellen, mikor a vakság sújtotta
5. szerda: SZENT BONIFÁC
Tób 3,1-11a.16-17a; Zs 24; Mk 12,18-27
Mindkét könyörgés meghallgatásra talált Isten színe előtt
6. csütörtök
(Szent Norbert, Szent Kolos)
Tób 6,10-11a; 7,1.9-17. 8,4-10; Zs 127; Mk 12,28b-34
Ábrahám Istene kössön össze benneteket, és teljesítse áldását rajtatok
7. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)
Ez 34,11-16; Zs 22; Róm 5,5-11; Lk 15,3-7
Én magam keresem meg juhaimat, és viselem gondjukat
8. szombat
(Szűz Mária Szíve, Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd)
Tób 12,1.5-15.20; Tób 13,2-8; Mk 12,38-44
Áldjátok az Istent, és hirdessétek minden csodatettét
9. vasárnap: ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP
(Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz)
1Kir 17,17-24; Zs 29; Gal 1,11-19; Lk 7,11-17
Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és igaz szádban az Úr igéje
10. hétfő
2Kor 1,1-7; Zs 33; Mt 5,1-12
Isten vigasztal meg minket, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat
11. kedd: SZENT BARNABÁSAPOSTOL
ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zs 97; Mt 10,7-13
Barnabás derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel
12. szerda
2Kor 3,4-11; Zs 98; Mt 5,17-19
Az Újszövetség szolgái lettünk: nem a betűé, hanem a Léleké
13. csütörtök: PÁDUAI SZENT ANTAL
2Kor 3,15 - 4,1.3-6; Zs 84; Mt 5,20-26
Isten világosságot támasztott a mi szívünkbe is
14. péntek
(Szent Elizeus)
2Kor4,7-15; Zs 115; Mt 5,27-32
Aki az Úr Jézust föltámasztotta, Jézussal minket is föltámaszt
15. szombat: ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN
2Kor 5,14-21; Zs 102; Mt 5,33-37
Ne magunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt
16. vasárnap: ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
2Sám 12,7-10.13; Zs 31; Gal 2,16.19-21; Lk 7,36 - 8,3
Az Úr elengedte vétkedet, nem halsz meg
17. hétfő
2Kor 6,1-10; Zs 97; Mt 5,38-42
Mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája
18. kedd
2Kor 8,1-9; Zs 145; Mt 5,43-48
Krisztus értünk szegénnyé lett, hogy általa meggazdagodjunk
19. szerda
(Szent Romuáld apát, Szent Gyárfás és Protáz)
2Kor 9,6-11; Zs 111; Mt 6,1-6.16-18
Isten a jókedvű adakozót szereti
20. csütörtök
2Kor 11,1-11; Zs 110; Mt 6,7-15
Isten evangéliumát ingyen hirdettem köztetek
21. péntek: GONZÁGA SZENT ALAJOS
2Kor 11,18.21b-30; Zs 33; Mt 6,19-23
Az összes egyházakért való gond terhel
22. szombat
(Nolai Szent Paulinusz, Fisher Szent János és Morus Szent Tamás)
2Kor 12,1-10; Zs 33; Mt 6,24-34
Örömest dicsekszem gyöngeségeimmel
23. vasárnap: ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
Zak 12,10-11; Zs 62; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24
Rátekintenek arra, akit átdöftek
24. hétfő: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (főünnep)
Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr
25. kedd
(Aquitániai Szent Prosper, Vercelli Szent Vilmos, Szent Dorottya)
Ter 13,2.5-18; Zs 14; Mt 7,6.12-14
Ne legyen viszály köztem és közted, hiszen rokonok vagyunk
26. szerda
(Alexandriai Szent Cirill, Szent János és Pál)
Ter 15,1-12.17-18; Zs 104,1-9; Mt 7,15-20
Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált
27. csütörtök: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY (ünnep)
Bölcs 10,10-14; Zs 111; Mt 22,34-40
Kemény viadalban neki juttatta a győzelmet az Úr
28. péntek: SZENT IRÉNEUSZ
Ter 17,1.9-10.15-22; Zs 127; Mt 8,1-4
Tartsd meg szövetségemet, nemzedékről nemzedékre
29. szombat: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (főünnep)
ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
30. vasárnap: ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
(A római egyház első szent vértanúi)
1Kir 19,16b.19-21; Zs 15; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62
Hadd csókoljam meg apámat és anyámat, azután követlek