2013. május

1. szerda
(Szent József, a munkás, Szent Zsigmond, Szent Jeremiás)
ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
Elbeszélték: milyen nagy dolgokat tett velük az Isten
2. csütörtök: SZENT ATANÁZ
ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,9-11
A pogányok közül akar magának népet választani az Isten
3. péntek: SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK (ünnep)
1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 14,6-14
A feltámadt Krisztus megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak
4. szombat
(Szent Flórián, Szent Guidó)
ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére
5. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
ApCsel 15,1-2.22-29; Zs 66; Jel 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29
A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
6. hétfő
ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen Pál szavaira
7. kedd
(Boldog Gizella, Szent Notker)
ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind házad népe!
8. szerda
ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek
9. csütörtök
(Boldog Gerhardinger Mária Terézia)
ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
10. péntek
(Szent Jób)
ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
11. szombat
(Szent Odó, Majolusz, Odiló és Hugó cluny-i apátok, Boldog Salkaházi Sára)
ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek
12. vasárnap: URUNK MENNYBEMENETELE
(Szent Néreusz és Szent Achilleusz, Szent Pongrác)
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Lk 24,46-53
Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll
13. hétfő
(Fatimai Szűz Mária, Szent Szerváciusz, Bogner Mária Margit)
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
14. kedd
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése
15. szerda
(Szent Pachómiusz apát, Szent Zsófia)
ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
16. csütörtök
(Nepomuki Szent János)
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
17. péntek
(Baylon Szent Paszkál, Szent Alkuin, Boldog Scheffer János)
ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
18. szombat
(Szent I.János pápa, Szent Erik)
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított
19. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
(Szent Celesztin pápa majd remete, Szent Orbán)
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
20. hétfő
(Sziénai Szent Bernardin)
Sir 1,1-10; Zs 92; Mk 9,14-29
Isten mindennél előbb teremtette a bölcsességet
21. kedd
(Magellanes Szent Kristóf és vértanútársai)
Sir 2,1-11; Zs 36; Mk 9,30-37
Fiam, készítsd fel lelkedet a megpróbáltatásra
22. szerda
(Szent Rita)
Sir 4,11-19; Zs 118,165-175; Mk 9,38-40
Akik szeretik a bölcsességet, azokat Isten is szereti
23. csütörtök
(Boldog Apor Vilmos, Szent Dezső)
Sir 5,1-8; Zs 1; Mk 9,41-50
Ne késsél megtérni az Úrhoz!
24. péntek: SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE
Szent Ferenc bazilika felszentelése
(Lerini Szent Vince)
Sir 6,5-17; Zs 118,12-35; Mk 10,1-12
A hűséges barát erős menedék, ki ilyenre akad, kincset talál
25. szombat
(Tiszteletreméltó Szent Béda, Szent VII.Gergely, Pazzi Szent Mária Magdolna)
Sir 17,1-15; Zs 102; Mk 10,13-16
Isten az embert földből teremtette, s a maga képére alkotta
26. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
(Néri Szent Fülöp)
Péld 8,22-31; Zs 8; Róm 5,1-5; Jn 16,12-15
Az Úr útjának kezdetén alkotott engem
27. hétfő
(Canterbury-i Szent Ágoston)
Sir 17,24-29; Zs 31; Mk 10,17-27
Térj az Úrhoz, és hagyd el bűneidet!
28. kedd
Sir 35,1-12; Zs 49; Mk 10,28-31
Az Úrnak tetsző áldozat: elhagyni a gonoszságot
29. szerda
Sir 36,1.4-5a.10-17; Zs 78; Mk 10,32-45
Tudják meg a nemzetek, hogy nincs Isten kívüled, Uram
30. csütörtök
ÚRNAPJA (főünnep)
Ter 14,18-20; Zs 109; 1Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17
Melkizedek kenyeret és bort ajánlott fel
31. péntek
Sir 44,1.9-13; Zs 149; Mk 11,11-26
Dicsérjük a jábor férfiakat, kiknek kegyessége nem ért véget