2013. február

1. péntek
Zsid 10,32-39; Zs 36; Mk 4,26-34
Meghátrálás nélkül ragaszkodjunk a reménység hitvallásához!
2. szombat: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs 23 Zsid 2,14-18 Lk 2,22-40
Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. vasárnap: ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
(Szent Balázs, Szent Anszgár�Oszkár)
Jer 1,4-5.17-19; Zs 70; 1Kor 12,31 - 13,13; Lk 4,21-30
Mielőtt a világra jöttél, magamnak választottalak
4. hétfő
(Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András)
Zsid 11,32-40; Zs 30; Mk 5,1-20
Legyetek bátor szívűek, akik az Úrban reménykedtek!
5. kedd: SZENT ÁGOTA
(Szent Adél)
Zsid 12,1-4; Zs 21; Mk 5,21-43
Állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát
6. szerda: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Dorottya)
Zsid 12,4-7.11-15; Zs 102; Mk 6,1-6
Megfenyíti azt az Úr, akit szeret
7. csütörtök
Zsid 12,18-19.21-24; Zs 47; Mk 6,6-13
Sion hegyéhez járultunk, az élő Isten városához
8. péntek
(Emiliáni Szent Jeromos)
Zsid 13,1-8; Zs 26; Mk 6,14-29
Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké
9. szombat
Zsid 13,15-17.20-21; Zs 22; Mk 6,30-34
A békesség Istene tegyen készségessé minden jóra
10. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
(Szent Skolasztika)
Iz 6,1-8; Zs 137; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11
Itt vagyok, engem küldj!
11. hétfő
(A lourdes�i Szűz Mária, Aniáni Szent Benedek)
Ter 1,1-19; Zs 103,1-35; Mk 6,53-56
Látta Isten , hogy mindaz jó, amit teremtett
12. kedd
Ter 1,20 - 2,4a; Zs 8; Mk 7,1-13
Megteremtette Isten az embert a maga képmására
13. szerda: HAMVAZÓSZERDA
Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
14. csütörtök: SZENT CIRILL ÉS METÓD (ünnep)
(Szent Bálint)
ApCsel 13,46-49; Zs 116; Lk 10,1-9
A pogányok örvendezve magasztalták az Úr igéjét
15. péntek
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
16. szombat
(Szent Julianna)
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod
17. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
(A szervita rend hét szent alapítója)
MTörv 26,4-10; Zs 90; Róm 10,8-13; Lk 4,1-13
Az Úr meghallotta szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat
18. hétfő
(Boldog Fra Angelico)
Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
19. kedd
Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15
Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar
20. szerda
Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32
Ninive lakói megtértek a rossz útról
21. csütörtök
(Damiáni Szent Péter)
Eszt 4,17n.p-raa-bb.gg-hh; Zs 137; Mt 7,7-12
Uram, más segítőm rajtad kívül nincsen
22. péntek: SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA (ünnep)
1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13-19
Péter, az előljárótárs, Krisztus szenvedésének tanúja
23. szombat
(Szent Polikárp)
MTörv 26,16-19; Zs 118,1-8; Mt 5,43-48
Az Úr szent népe leszel, ahogyan megígérte
24. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
(Szent Mátyás apostol)
Ter 15,5-12.17-18; Zs 26; Fil 3,17 - 4,1; Lk 9,28b-36
Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt
25. hétfő
Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38
Vétkeztünk, bűnbe estünk, Urunk, megszegtük törvényed
26. kedd
Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12
Ha készségesen hallgatunk az Úrra, élhetünk javaival
27. szerda
Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 20,17-28
Uram, Istenem, szabadíts meg irgalmad szerint!
28. csütörtök
Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik