2013. január

1. kedd: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (főünnep)
Szám 6,22-27; Zs 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg bennünket!
2. szerda: NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY
1Jn 2,22-28; Zs 97; Jn 1,19-28
Amit kezdettől fogva hallottunk, az maradjon meg bennünk
3. csütörtök, Jézus neve
(Szent Genovéva)
1Jn 2,29 - 3,6; Zs 97; Jn 1,29-34
Milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya!
4. péntek
(Folignoi Szent Angéla)
1Jn 3,7-10; Zs 97; Jn 1,35-42
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy lerontsa a bűnt
5. szombat
1Jn 3,11-21; Zs 99; Jn 1,43-51
Átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket
6. vasárnap: VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE
(A napkeleti bölcsek: Gáspár, Menyhért, Boldizsár)
Iz 60,1-6; Zs 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Az Úr dicsősége ragyogott rád
7. hétfő
(Penyafordi Szent Rajmund)
1Jn 3,22 - 4,6; Zs 2; Mt 4,12-17.23-25
Aki vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van
8. kedd
(Szent Szeverin)
1Jn 4,7-10; Zs 71; Mk 6,34-44
Isten elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért
9. szerda
1Jn 4,11-18; Zs 71; Mk 6,45-52
Ha szeretjük egymást, az Isten lakik bennünk
10. csütörtök
(Nysszai Szent Gergely)
1Jn 4,19 - 5,4; Zs 71; Lk 4,14-22a
Aki szereti Istent, szeresse testvérét is!
11. péntek
1Jn 5,5-13; Zs 147; Lk 5,12-16
Akiben a Fiú van, abban van az élet
12. szombat
1Jn 5,14-21; Zs 149; Jn 3,22-30
Aki Istentől született, nem vétkezik
13. vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (ünnep)
(Szent Hiláriusz)
Iz 40,1-5.9-11; Zs 103,1-30; Tit 2,11-14; 3,4-7; Lk 3,15-16.21-22
Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel, kiálts, ne félj: itt van Istenetek
14. hétfő
(Nolai Szent Félix, Orseolo Szent Péter)
Zsid 1,1-6; Zs 96; Mk 1,14-20
A végső időkben a Fiú által szólt hozzánk az Isten
15. kedd
(Remete Szent Pál, Szent Maurusz és Placidusz)
Zsid 2,5-12; Zs 8; Mk 1,21-28
Isten üdvösségünk szerzőjét szenvedések által tette tökéletessé
16. szerda, szent Berárd és társai
(Szent Marcellusz)
Zsid 2,14-18; Zs 104,1-9; Mk 1,29-39
Jézusnak mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez
17. csütörtök: SZENT ANTAL APÁT
Zsid 3,7-14; Zs 94; Mk 1,40-45
Ma, ha az Úr szavát halljátok, ne keményítsétek meg szívetek
18. péntek: ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT (ünnep)
(Szent Piroska)
2Kor 10,17 - 11,2; Zs 44; Mt 25,1-13
Jön a Vőlegény, menjetek ki elébe!
19. szombat
Zsid 4,12-16; Zs 18B; Mk 2,13-17
Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez
20. vasárnap: ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
(Szent Fábián és Sebestyén, Boldog Özséb)
Iz 62,1-5; Zs 95; 1Kor 12,4-11; Jn 2,1-12
Ahogy a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül neked Istened
21. hétfő: SZENT ÁGNES
(Szent Meinrád)
Zsid 5,1-10; Zs 109; Mk 2,18-22
Isten Fia szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet
22. kedd
(Szent Vince, Boldog Batthyány Strattmann László)
Zsid 6,10-20; Zs 110; Mk 2,23-28
Hit és türelem által örököljük az ígéreteket
23. szerda
(Suso Szent Henrik, Szent Ildefonz)
Zsid 7,1-3.15-17; Zs 109; Mk 3,1-6
Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint
24. csütörtök: SZALÉZI SZENT FERENC
Zsid 7,25 - 8,6; Zs 39; Mk 3,7-12
Jézus egyszersmindenkorra önmagát adta áldozatul
25. péntek: SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (ünnep)
ApCsel 22,3-16 vagy 9,1-22 Zs 116 Mk 16,15-18
Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd akaratát
26. szombat: SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ
(Szent Róbert, Alberik és István)
2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 Zs 95 Lk 22,24-30
Szítsd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned van
27. vasárnap: ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
(Merici Szent Angéla) BOLDOG PAUL JOSEPH NARDINI  (rendalapitó)
Neh 8,1-6.8-10; Zs 18B; 1Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21
Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet
28. hétfő: AQUINÓI SZENT TAMÁS
Zsid 9,15.24-28; Zs 97; Mk 3,22-30
Krisztus egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye
29. kedd
(Szent Valériusz)
Zsid 10,1-10; Zs 39; Mk 3,31-35
Istenem, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratod!
30. szerda
(Ward Mária)
Zsid 10,11-18; Zs 109; Mk 4,1-20
Jézus örökre tökéletessé tette a megszentelteket
31. csütörtök: BOSCO SZENT JÁNOS
Zsid 10,19-25; Zs 23; Mk 4,21-25
Járuljunk Isten elé igaz szívvel és teljes hittel!