2012. december

1. szombat
(Szent Blanka, Boldog Charles de Foucauld )
Jel 22,1-7; Zs 94; Lk 21,34-36
Nem szorulnak lámpafényre, mert az Úristen ragyog rájuk
2. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (C)
(Szent Lúciusz, Szent Szilvánusz)
Jer 33,14-16; Zs 24; 1Tessz 3,12 - 4,2; Lk 21,25-28.34-36
Abban az időben kisarjasztom Dávid igaz sarjadékát
3. hétfő: XAVÉRI SZENT FERENC
(Szent Szofoniás)
Iz 2,1-5; Zs 121; Mt 8,5-11
Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére
4. kedd
(Damaszkuszi Szent János, Szent Borbála)
Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24
Az Úr Lelke nyugszik rajta
5. szerda
(Szent Szabbas)
Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37
Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk!
6. csütörtök
(Szent Miklós)
Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27
Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre
7. péntek: SZENT AMBRUS
Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31
Azon a napon a vakok szemei látni fognak
8. szombat: SZŰZ MÁRIA SZEPLÔTELEN FOGANTATÁSA (főünnep)
Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt
9. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA
(Szent Cuauhtlatoatzin Didák)
Bar 5,1-9; Zs 125; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6
Isten megmutatja rajtad fényességét
10. hétfő
Iz 35,1-10; Zs 84; Lk 5,17-26
Maga az Isten jön, és megszabadít minket
11. kedd
(Szent I. Damazusz pápa)
Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14
Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van
12. szerda
(Guadalupei Szűz Mária)
Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul
13. csütörtök: SZENT LÚCIA
Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 11,11-15
Én megsegítelek - így szól az Úr, a te megváltód
14. péntek: KERESZTES SZENT JÁNOS
(Szent Venantius Fortunatus)
Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra
15. szombat
Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13
Illés ismét eljön
16. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA
(Szent Adelhaid-Etelka)
Szof 3,14-18a; Iz 12,2-6; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18
Veled van Istened, boldogan örül neked, megújít szeretetével
17. hétfő
Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17
Nem távozott el Júdából a jogar
18. kedd
Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-24
Igaz sarjat támasztok Dávidnak
19. szerda
Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; Lk 1,5-25
Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benne
20. csütörtök
(Szent Teofil)
Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
21. péntek
(Kaníziusz Szent Péter)
Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-18a Zs 32 Lk 1,39-45
Szerelmesem hangját hallom: jön már ugrálva a hegyeken
22. szombat
1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4-8; Lk 1,46-56
Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle
23. vasárnap: ADVENT 4. VASÁRNAPJA
(Kenty Szent János, Szent Viktória)
Mik 5,1-4; Zs 79; Zsid 10,5-10; Lk 1,39-45
Betlehem, belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen
24. hétfő
(Szent Ádám és Éva)
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88; Lk 1,67-79
A te házad és királyságod örökre megmarad
25. kedd: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE
(Szent Anasztázia)
Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását
26. szerda: SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ (ünnep)
ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs 30; Mt 10,17-22
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet
27. csütörtök: SZENT JÁNOS APOSTOL (ünnep)
(Salkaházi Sára)
1Jn 1,1-4; Zs 96; Jn 20,2-8
Az élet igéjét hirdetjük nektek
28. péntek: APRÓSZENTEK (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt 2,13-18
Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek
29. szombat
(Becket Szent Tamás)
1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22-35
Aki szereti testvérét, az világosságban él
30. vasárnap: SZENT CSALÁD (ünnep)
1Sám 1,20-22.24-28; Zs 83; 1Jn 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52
Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet
31. hétfő
(Szent I. Szilveszter pápa)
1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-18
Gyermekeim, itt az utolsó óra!