2012. november

1. csütörtök: MINDENSZENTEK (főünnep)
(Boldog Romzsa Tódor)
Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve
2. péntek: HALOTTAK NAPJA
(Szent Tóbiás vértanú)
Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40
Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent
3. szombat
(Porres Szent Márton, Szent Hubertusz, Szent Szilvia)
Fil 1,18b-26; Zs 41; Lk 14,1.7-11
Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség
4. vasárnap: ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
(Borromeo Szent Károly)
MTörv 6,2-6; Zs 17; Zsid 7,23-28; Mk 12,28b-34
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből
5. hétfő: SZENT IMRE (ünnep)
Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-16; Lk 12,35-40
Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét
6. kedd
(Szent Lénárd)
Fil 2,5-11; Zs 21; Lk 14,15-24
Megalázta magát Krisztus, ezért Isten fölmagasztalta őt
7. szerda
(Szent Willibrord, Szent Engelbert)
Fil 2,12-18; Zs 26; Lk 14,25-33
Isten maga műveli bennetek a szándékot és a végrehajtást is
8. csütörtök
(Szent Kolos, Szent Godfréd)
Fil 3,3-8a; Zs 104,2-7; Lk 15,1-10
Amit egykor előnyömnek tekintettem, azt Krisztusért akadálynak tartom
9. péntek: A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (ünnep)
Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 3,9c-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-22
Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden
10. szombat: NAGY SZENT LEÓ PÁPA
(Avellinói Szent András)
Fil 4,10-19; Zs 111; Lk 16,9-15
Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad
11. vasárnap: ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
(Szent Márton)
1Kir 17,10-16; Zs 145; Zsid 9,24-28; Mk 12,38-44
A lisztesfazék nem ürült ki az Úr ígérete szerint
12. hétfő: SZENT JOZAFÁT
(Studita Szent Teodor, Boldog Anasztáz-Asztrik)
Tit 1,1-9; Zs 23; Lk 17,1-6
Isten megbízottjának feddhetetlennek kell lennie
13. kedd
(Magyar szentek és boldogok, Szent Didák)
Tit 2,1-8.11-14; Zs 36; Lk 17,7-10
Várjuk Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét
14. szerda
(Szent Hypatiusz-Huba)
Tit 3,1-7; Zs 22; Lk 17,11-19
Kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek
15. csütörtök
(Nagy Szent Albert, Szent Lipót)
Filem 7-20; Zs 145; Lk 17,20-25
Fogadd el, nem mint rabszolgát, hanem mint szeretett testvért
16. péntek
(Skóciai Szent Margit, Szent Otmár)
2Jn 4-9; Zs 118,1-18; Lk 17,26-37
Abban, aki kitart a tanításban, él az Atya is és a Fiú is
17. szombat
(Nagy Szent Gertrúd, Szent Ányos, Tours-i Szent Gergely, Szent Hilda)
3Jn 5-8; Zs 111; Lk 18,1-8
Fogadjuk be a testvéreket, hogy munkatársai legyünk az igazságnak
18. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
(Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszentelése, Szent Noé)
Dán 12,1-3; Zs 15; Zsid 10,11-14.18; Mk 13,24-32
Abban az időben megszabadul népéből mindenki
19. hétfő: ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET (ünnep)
(Szent Abdiás, Szent Geláz)
Péld 31,10-13.19-20.30-31 vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 6,27-38
Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt
20. kedd
(Szent Mechtild, Szent Ödön-Edward, Valois Szent Félix)
Jel 3,1-6.14-22; Zs 14; Lk 19,1-10
Aki meghallja szavamat, és kinyitja az ajtót, azzal étkezem
21. szerda: SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA
Jel 4,1-11; Zs 150; Lk 19,11-28
Szent az Úr, aki volt és aki van és aki eljövendő!
22. csütörtök: SZENT CECÍLIA
Jel 5,1-10; Zs 149; Lk 19,41-44
Megöltek, Uram, de véreddel népet váltottál meg Istennek
23. péntek
(Római Szent Kelemen, Szent Kolumbán)
Jel 10,8-11; Zs 118,14-131; Lk 19,45-48
Vedd át a kibontott könyvtekercset az angyal kezéből
24. szombat: DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Krizogonusz, Szent Flóra)
Jel 11,4-12; Zs 143; Lk 20,27-40
A két próféta holtteste a nagyváros utcáján fog heverni
25. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (főünnep)
(Alexandriai Szent Katalin)
Dán 7,13-14; Zs 92; Jel 1,5-8; Jn 18,33b-37
Hatalma örök hatalom, amely meg nem szűnik
26. hétfő
(Szent Szilveszter apát, Szent Konrád)
Jel 14,1-3.4b-5; Zs 23; Lk 21,1-4
Ôk a Bárány nyomában járnak, bárhová megy
27. kedd
(Szent Virgil)
Jel 14,14-19; Zs 95; Lk 21,5-11
Itt az aratás ideje, már érett a vetés a földön
28. szerda
(Marchiai Szent Jakab)
Jel 15,1-4; Zs 97; Lk 21,12-19
Műveid csodálatosan nagyok, Uram, mindenható Isten!
29. csütörtök
Jel 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Zs 99; Lk 21,20-28
Boldogok a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!
30. péntek: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)
Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 4,18-22
A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből