2012. január

1. vasárnap: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (főünnep)
Szám 6,22-27; Zs 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg bennünket!
2. hétfő: NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY
1Jn 2,22-28; Zs 97; Jn 1,19-28
Amit kezdettől fogva hallottunk, az maradjon meg bennünk
3. kedd, Jézus Neve
(Szent Genovéva)
1Jn 2,29 - 3,6; Zs 97; Jn 1,29-34
Milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya!
4. szerda
(Folignói Szent Angéla)
1Jn 3,7-10; Zs 97; Jn 1,35-42
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy lerontsa a bűnt
5. csütörtök
1Jn 3,11-21; Zs 99; Jn 1,43-51
Átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket
6. péntek, Vizkereszt
(A napkeleti bölcsek: Gáspár, Menyhért, Boldizsár)
Iz 60,1-6; Zs 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet Fiában van
7. szombat
(Penyafordi Szent Rajmund)
1Jn 5,14-21; Zs 149; Jn 2,1-12
Aki Istentől született, nem vétkezik
8. vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (ünnep)
Iz 55,1-11; Zs 12; 1Jn 5,1-9; Mk 1,6b-11
(Szent Szeverin)
Az Úr dicsősége ragyogott rád
9. hétfő: 
Tanúvá teszem őt a népek között
10. kedd
(Nysszai Szent Gergely)
1Sám 1,9-20; 1Sám 2,1-8; Mk 1,21-28
Szívem ujjong az Úrban, erővel tölt el Istenem
11. szerda
1Sám 3,1-10; Zs 39; Mk 1,29-39
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!
12. csütörtök
1Sám 4,1-11; Zs 43; Mk 1,40-45
Jöjjön közénk az Úr ládája, és szabadítson meg minket!
13. péntek
(Szent Hiláriusz)
1Sám 8,4-7.10-22a; Zs 88,16-19; Mk 2,1-12
Az Urat vetették meg, hogy ne legyen a királyuk
14. szombat
(Nolai Szent Félix, Orseolo Szent Péter)
1Sám 9,1-4.17-19; 10,1a; Zs 20; Mk 2,13-17
Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen
15. vasárnap: ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
(Remete Szent Pál, Szent Maurusz és Placidusz)
1Sám 3,3b-10; Zs 39; 1Kor 6,13c-15a.17-20; Jn 1,35-42
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád
16. hétfő: Szent Berárd és társai
(Szent Marcellusz)
1Sám 15,16-23; Zs 49; Mk 2,18-22
Többet ér az engedelmesség az áldozatnál
17. kedd: SZENT ANTAL APÁT
1Sám 16,1-13; Zs 88,20-28; Mk 2,23-28
Sámuel felkente Dávidot, akire az Úr Lelke szállt
18. szerda: ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT (ünnep)
(Szent Piroska)
2Kor 10,17 - 11,2; Zs 44; Mt 25,1-13
Jön a Vőlegény, menjetek ki elébe!
19. csütörtök
1Sám 18,6-9; 19,1-7; Zs 55; Mk 3,7-12
Dávid kockára tette az életét, általa szabadulást hozott az Úr
20. péntek
(Szent Fábián és Sebestyén, Boldog Özséb)
1Sám 24,3-21; Zs 56; Mk 3,13-19
Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem!
21. szombat: SZENT ÁGNES
(Szent Meinrád)
2Sám 1,1-4.11-12.19.23-27; Zs 79; Mk 3,20-21
Elszorul a szívem, testvérem, Jonatán, oly kedves voltál nekem!
22. vasárnap: ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
(Szent Vince, Boldog Batthyány Strattmann László)
Jón 3,1-5.10; Zs 24; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Ninive fiai megtértek a rossz útról
23. hétfő
(Suso Szent Henrik, Szent Ildefonz)
2Sám 5,1-7.10; Zs 88,20-26; Mk 3,22-30
Dávid egyre jobban növekedett, mert vele volt az Úr
24. kedd: SZALÉZI SZENT FERENC
2Sám 6,12b-15.17-19; Zs 23; Mk 3,31-35
Dávid és a nép örvendezve vitte az Isten ládáját
25. szerda: SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (ünnep)
ApCsel 22,3-16 vagy 9,1-22 Zs 116 Mk 16,15-18
Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd akaratát
26. csütörtök: SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ
(Szent Róbert, Alberik és István)
2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 Zs 95 Lk 22,24-30
Szítsd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned van
27. péntek
(Merici Szent Angéla)
2Sám 11,1-4a.5-10a.13-17; Zs 50; Mk 4,26-34
Az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett
28. szombat: AQUINÓI SZENT TAMÁS
2Sám 12,1-7a.10-17; Zs 50; Mk 4,35-41
Vétkeztem az Úr ellen!
29. vasárnap: ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
(Szent Valériusz)
MTörv 18,15-20; Zs 94; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Prófétát támaszt az Úr, és igéit a szájába adja
30. hétfő
(Ward Mária)
2Sám 15,13-14.30; 16,5-13a; Zs 3; Mk 5,1-20
Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr!
31. kedd: BOSCO SZENT JÁNOS
2Sám 18,9-10.14b.24-25a.30 - 19,3; Zs 85; Mk 5,21-43
Fiam, Absalom, bárcsak én haltam volna meg helyetted!