2011. december

1. csütörtök
(Szent Blanka)
Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27
Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kôsziklánk mindörökre
2. péntek
(Szent Lúciusz, Szent Szilvánusz)
Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31
Azon a napon a vakok szemei látni fognak
3. szombat: XAVÉRI SZENT FERENC
(Szent Szofoniás)
Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8
Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz
4. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA
(Damaszkuszi Szent János, Szent Borbála)
Iz 40,1-5.9-11; Zs 84; 2Pét 3,8-14; Mk 1,1-8
Építsetek utat a pusztában az Úrnak
5. hétfő
Iz 35,1-10; Zs 84; Lk 5,17-26
Maga az Isten jön, és megszabadít minket
6. kedd
(Szent Miklós)
Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14
Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van
7. szerda: SZENT AMBRUS
Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul
8. csütörtök: SZÛZ MÁRIA SZEPLÔTELEN FOGANTATÁSA (fôünnep)
Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt
9. péntek
Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra
10. szombat
Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13
Illés ismét eljön
11. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA
(Szent I.Damazusz pápa)
Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,46-54; 1Tessz 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28
Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét
12. hétfő
(Chantal Szent Johanna Franciska)
Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24; Mt 21,23-27
Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelbôl
13. kedd: SZENT LÚCIA
Szof 3,1-2.9-13; Zs 33; Mt 21,28-32
A szegény és nincstelen nép az Úr nevében keres oltalmat
14. szerda: KERESZTES SZENT JÁNOS
(Szent Venantius Fortunatus)
Iz 45,6b-8.18.21b-25; Zs 84; Lk 7,18b-23
Harmatozzatok, egek a magasból, hulljon igazság a fellegekbôl
15. csütörtök
Iz 54,1-10; Zs 29; Lk 7,24-30
A hozzád való hûségem nem szûnik meg - mondja könyörülô Urad
16. péntek
(Szent Adelhaid-Etelka)
Iz 56,1-3a.6-8; Zs 66; Jn 5,33-36
Nemsokára eljön szabadításom, és megnyilvánul igazságom
17. szombat
Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17
Nem távozott el Júdából a jogar
18. vasárnap: ADVENT 4. VASÁRNAPJA
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88,2-29; Róm 16,25-27; Lk 1,26-38
A te házad és királyságod örökre megmarad
19. hétfő
Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; Lk 1,5-25
Sámson felnövekedett: az Úr lelke mûködni kezdett benne
20. kedd
(Szent Teofil)
Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-38
Íme a szûz méhében fogan, és fiút szül
21. szerda
(Kaníziusz Szent Péter)
Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-18a Zs 32 Lk 1,39-45
Szerelmesem hangját hallom: jön már ugrálva a hegyeken
22. csütörtök
1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4-8; Lk 1,46-56
Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tôle
23. péntek
(Kenty Szent János, Szent Viktória)
Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 1,57-66
Elküldöm követemet, aki egyengeti elôttem az utat
24. szombat
(Szent Ádám és Éva)
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88; Lk 1,67-79
A te házad és királyságod örökre megmarad
25. vasárnap: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE
(Szent Anasztázia)
Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását
26. hétfő: SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ (ünnep)
ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs 30; Mt 10,17-22
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet
27. kedd: SZENT JÁNOS APOSTOL (ünnep)
(Salkaházi Sára)
1Jn 1,1-4; Zs 96; Jn 20,2-8
Az élet igéjét hirdetjük nektek
28. szerda: APRÓSZENTEK (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt 2,13-18
Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek
29. csütörtök
(Becket Szent Tamás)
1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22-35
Aki szereti testvérét, az világosságban él
30. péntek: SZENT CSALÁD (ünnep)
Ter 15,1-6; 21,1-3; Zs 104,1-9; Zsid 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40
Ábrahám hitt az Úrnak, ezért igaznak fogadta el ôt
31. szombat
(Szent I. Szilveszter pápa)
1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-18
Gyermekeim, itt az utolsó óra!