2011. november

1. kedd: MINDENSZENTEK (fôünnep)
(B. Romzsa Tódor)
Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ott állnak a trón és a Bárány színe elôtt fehér ruhába öltözve
2. szerda: HALOTTAK NAPJA (fôünnep)
(Szent Tóbiás)
Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40
Ha ez a bôröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent
3. csütörtök
(Porres Szent Márton, Szent Hubertusz, Szent Szilvia)
Róm 14,7-12; Zs 26; Lk 15,1-10
Míg élünk, az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak halunk meg
4. péntek: BORROMEO SZENT KÁROLY
Róm15,14-21; Zs 97; Lk 16,1-8
Krisztus Jézus szolgájának kell lennem a pogányok között
5. szombat: SZENT IMRE (ünnep)
(Szent Zakariás és Erzsébet)
Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-16; Lk 12,35-40
Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét
6. vasárnap: ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
(Szent Lénárd, Szent Krisztina)
Bölcs 6,12-16; Zs 62; 1 Tessz 4,12-17; Mt 25,1-13
A bölcsességet könnyen felismerik, akik szeretik; megtalálják, akik keresik
7. hétf§
(Szent Willibrord, Szent Engelbert)
Bölcs 1,1-7; Zs 138; Lk 17,1-6
Az Úr Lelke betölti a föld kerekségét
8. kedd
(Szent Kolos, Szent Godfréd)
Bölcs 2,23 - 3,9; Zs 33; Lk 17,7-10
Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak, de ôk békességben vannak
9. szerda: A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (ünnep)
Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 3,9c-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-22 Zs 45 Jn 2,13-22
Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden
10. csütörtök: NAGY SZENT LEÓ PÁPA
(Avellinoi Szent András)
Bölcs 7,22 - 8,1; Zs 118,89-91.130-135.175; Lk 17,20-25
A bölcsesség az örök világosság kisugárzása
11. péntek: SZENT MÁRTON
Bölcs 13,1-9; Zs 18,2-5; Lk 17,26-37
A teremtmények nagyságából, szépségébôl meg lehet ismerni azok teremtôjét
12. szombat: SZENT JOZAFÁT
(Studita Szent Teodor, Boldog Anasztáz-Asztrik)
Bölcs 18,14-16; 19,6-9; Zs 104,2-3.36-43; Lk 18,1-8
Mindenható igéd az égbôl ott termett a pusztulásra szánt föld közepén
13. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
(Magyar szentek és boldogok, Kosztka Szent Szaniszló, szent Didák)
Péld 31,10-13.19-20.30-31; Zs 127; 1Tessz 5,1-6; Mt 25,14-30
Az Urat félô asszony dicséretre méltó: dicsérjétek tetteiért minden helyen
14. hétf§
(Szent Hypatiusz-Huba)
1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Zs 118,53-61.134.150-158; Lk 18,35-43
Sokan nem akarták megszegni Isten szent törvényét
15. kedd
(Nagy Szent Albert, Szent Lipót)
2Mak 6,18-31; Zs 3; Lk 19,1-10
Példát mutatok arra, hogyan kell szent törvényekért bátran szép halált halni
16. szerda
(Skóciai Szent Margit, Szent Otmár)
2 Mak 7,1.20-31; Zs 16; Lk 19,11-28
A világ Teremtôje irgalmasságában vissza is adja nektek életeteket
17. csütörtök
(Nagy Szent Gertrúd, Tours-i Szent Gergely, Szent Hilda)
1Mak 2,15-29; Zs 49; Lk 19,41-44
Mi atyáink törvényéhez ragaszkodunk
18. péntek
(Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, Szent Noé)
1Mak 4,36-37.52-59; 1Krón 29,10-12; Lk 19,45-48
Az egész nép mély hódolattal arcra borult, és magasztalta az Urat
19. szombat: ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET (ünnep)
(Szent Abdiás, Szent Geláz)
Péld 31,10-13.19-20.30-31 vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 6,27-38
Az istenfélô asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék ôt
20. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (fôünnep)
(Szent Mechtild, Szent Ödön-Edward, Valois Szent Félix)
Ez 34,11-12.15-17; Zs 22; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Én magam keresem meg juhaimat, és viselem gondjukat
21. hétf§: SZÛZ MÁRIA BEMUTATÁSA
Dán 1,1-6.8-20; Dán 3,52-56; Lk 21,1-4
Ezeknek az ifjaknak az Isten tudományt és jártasságot adott minden bölcsességben
22. kedd: SZENT CECÍLIA
Dán 2,31-45; Dán3,57-61; Lk 21,5-11
Isten megmutatta a királynak azt, ami történni fog
23. szerda
(Római Szent Kelemen, Szent Kolumbán)
Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Dán 3,62-67; Lk 21,12-19
Ujjak jelentek meg: emberéhez hasonló kéz írt a falra
24. csütörtök: DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Krizogonusz, Szent Flóra)
Dán 6,12-28; Dán 3,68-74; Lk 21,20-28
Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját
25. péntek
(Alexandriai Szent Katalin)
Dán 7,2-14; Dán 3,75-81; Lk 21,29-33
Az ég felhôiben valaki jött, aki olyan volt, mint az emberfia
26. szombat
(Szent Szilveszter apát, Szent Konrád)
Dán 7,15-27; Dán 3,82-87; Lk 21,34-36
A Felséges szentjeinek népéé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma
27. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (B)
(Szent Virgil)
Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Zs 79; 1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37
Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk: kezed alkotása vagyunk mindannyian
28. hétf§
(Marchiai Szent Jakab)
Iz 2,1-5; Zs 121; Mt 8,5-11
Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére
29. kedd
Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24
Az Úr Lelke nyugszik rajta
30. szerda: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)
Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 4,18-22
A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjébôl