2011. október

1. szombat: LISIEUX-I SZENT TERÉZ
(Szent Remig)
Bár 4,5-12.27-29; Zs 68,33-37; Lk 10,17-24
Aki rátok hozta a bajokat, újra örök vidámságot is ad nektek
2. vasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
(SZENT ÔRZÔANGYALOK)
Iz 5,1-7; Zs 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
A Seregek Urának szôlôje: Izrael háza
3. hétf§: Assisi szent Ferenc Tranzitusa
(Boldog Columba Marmion)
Jón 1,1 - 2,1.11; Jón 2,2-8; Lk 10,25-37
Elindult Jónás, hogy meneküljön az Úr elôl
4. kedd: ASSISI SZENT FERENC
Jón 3,1-10; Zs 129; Lk 10,38-42
Ninive lakói hittek Istennek, megtértek a rossz útról
5. szerda
(Szent Attilánusz)
Jón 4,1-11; Zs 85; Lk 11,1-4
Te szánod ezt a bokrot, én meg ne szánjam Ninivét, a nagy várost?
6. csütörtök
(Szent Brúnó)
Mal 3,13-20a; Zs 1; Lk 11,5-13
Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence
7. péntek: RÓZSAFÛZÉR KIRÁLYNÔJE
Joel 1,13-15; 2,1-2; Zs 9,2-9; Lk 11,15-26
Jön az Úr napja, sötétség és ború napja az, közel van már!
8. szombat: SZÛZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (fôünnep)
(Szent Simeon)
Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
Anyja vagyok én a szép szeretetnek
9. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
(Szent Dénes, Szent Günter, Leonardi Szent János, Szent Ábrahám és Sára)
Iz 25,6-10a; Zs 22; Fil 4,12-14; Mt 22,1-14
Lakomát készít az Úr, letörli a könnyet minden arcról
10. hétf§
(Borgia Szent Ferenc )
Róm 1,1-7; Zs 97; Lk 11,29-32
Krisztus által kaptunk kegyelmet és apostoli küldetést
11. kedd
(Boldog XXIII.János pápa)
Róm 1,16-25; Zs 18,2-5; Lk 11,37-41
Noha megismertétek Istent, mégsem dicsôítettétek Istenként
12. szerda
(Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
Róm 2,1-11; Zs 61; Lk 11,42-46
Isten megfizet kinek-kinek tettei szerint
13. csütörtök
(Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
Róm 3,21-29; Zs 129; Lk 11,47-54
Az ember a törvény tetteitôl függetlenül a hit által igazul meg
14. péntek
(Szent I.Kallixtusz, Szent Burkhard)
Róm 4,1-8; Zs 31; Lk 12,1-7
Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált
15. szombat: AVILAI SZENT TERÉZ
Róm 4,13.16-18; Zs 104,6-9.42-43; Lk 12,8-12
Ábrahám a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz
16. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
(Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)
Iz 45,1.4-6; Zs 95; 1Tessz 1,1-5b; Mt 22,15-21
Én vagyok az Úr, nincs más, én öveztelek föl, noha nem ismertél
17. hétf§: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
Róm 4,20-25; Lk 1,69-75; Lk 12,13-21
Nekünk is megigazulásunkra szolgál, ha hiszünk abban, aki föltámasztotta Urunkat
18. kedd: SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (ünnep)
2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 10,1-9
Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam
19. szerda
(Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál)
Róm 6,12-18; Zs 123; Lk 12,39-48
A bûntôl megszabadulva az igaz élet szolgái lettetek
20. csütörtök
(Szent Vendel)
Róm 6,19-23; Zs 1; Lk 12,49-53
Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban
21. péntek
(Szent Orsolya és vértanútársai, Szent Hilárion, Berecz Skolasztika)
Róm 7,18-25a; Zs 118,66-68.76-77.93-94; Lk 12,54-59
Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész
22. szombat
Róm 8,1-11; Zs 23; Lk 13,1-9
Nem test, hanem lélek szerint éltek, ha Isten Lelke lakik bennetek
23. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
(KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS, Szent Szeverin)
Kiv 22,20-26; Zs 17; 1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40
Ha hozzám kiált a szegény segítségért, meghallgatom
24. hétf§
(Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)
Róm 8,12-17; Zs 67,2-21; Lk 13,10-17
A fogadott fiúság Lelkét kaptátok, akiben azt kiáltjuk: Abba, Atyánk!
25. kedd: Pannonhalmi SZENT MÓR
Róm 8,18-25; Zs 125; Lk 13,18-21
A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja
26. szerda
Róm 8,26-30; Zs 12; Lk 13,22-30
Az Istent szeretôknek minden javukra szolgál
27. csütörtök
Róm 8,31b-39; Zs 108,21-31; Lk 13,31-35
Ki ragadhat el minket Krisztus szeretetétôl?
28. péntek: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
29. szombat
Róm 11,1-2a.11-12.25-29; Zs 93; Lk 14,1.7-11
Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását
30. vasárnap: ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
Mal 1,14b - 2,2b.8-10; Zs 130; 1Tessz 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
Egy atyánk van mindnyájunknak, miért vagyunk hûtlenek egymáshoz
31. hétf§
(Szent Wolfgang)
Róm 11,29-36; Zs 68,30-37; Lk 14,12-14
Isten hagyta, hogy hitetlenségbe merüljenek, hogy mindenkin könyörüljön