2011. szeptember

1. csütörtök
(Szent Egyed)
Kol 1,9-14; Zs 97; Lk 5,1-11
Isten kiragadott minket a sötétség hatalmából
2. péntek
Kol 1,15-20; Zs 99; Lk 5,33-39
Krisztus elôbb van mindennél, s minden benne áll fönn
3. szombat: NAGY SZENT GERGELY
Kol 1,21-23; Zs 53; Lk 6,1-5
Krisztus kiengesztelt bennünket, hogy szentté és szeplôtelenné tegyen
4. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
(Szent Rozália, Szent Mózes)
Ez 33,7-9; Zs 94; Róm 13,8-10; Mt 18,15-20
Emberfia! Téged ôrállóvá tettelek Izrael házában
5. hétf§
Kol 1,24 - 2,3; Zs 61; Lk 6,6-11
Krisztus bennetek a megdicsôülés reménye
6. kedd
(Szent Zakariás)
Kol 2,6-15; Zs 144; Lk 6,12-19
Isten megbocsátotta minden bûnünket, és Krisztussal életre keltett
7. szerda: SZENT KÔRÖSI MÁRK, PONGRÁCZ ISTVÁN ÉS GRODECZ MENYHÉRT
Kol 3,1-11; Zs 144; Lk 6,20-26
Ha Krisztussal föltámadtatok, keressétek ami odafönn van
8. csütörtök: SZÛZ MÁRIA SZÜLETÉSE(KISBOLDOGASSZONY) (ünnep)
Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-30 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23
A legkisebb vagy, mégis belôled származik az, aki uralkodik
9. péntek
(Szent I.Szergiusz, Kláver Szent Péter)
1Tim 1,1-2.12-14; Zs 15; Lk 6,39-42
Bár üldözô voltam, Isten mégis megkönyörült rajtam
10. szombat
1Tim 1,15-17; Zs 112; Lk 6,43-49
Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bûnösöket üdvözítse
11. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
Sir 27,33 - 28,9; Zs 102; Róm 14,7-9; Mt 18,21-35
Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett
12. hétf§: SZÛZ MÁRIA SZENT NEVE
1Tim 2,1-8; Zs 27; Lk 7,1-10
Krisztus Jézus váltságul adta magát mindenkiért
13. kedd: ARANYSZÁJÚ(KRIZOSZTOMOSZ) SZENT JÁNOS
(Szent Tóbiás)
1Tim 3,1-13; Zs 100; Lk 7,11-17
Nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére
14. szerda: A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ünnep)
Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-11 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
15. csütörtök: A FÁJDALMAS SZÛZ
Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35
A szenvedésbôl tanulta meg az engedelmességet
16. péntek: SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN
1Tim 6,2c-12; Zs 48; Lk 8,1-3
Isten embere, törekedj igaz lelkületre, hitre, szeretetre
17. szombat: Assisi szent Ferenc Stigmatizációja
(Bellarmin Szent Róbert, Szent Hildegárd)
1Tim 6,13-16; Zs 99; Lk 8,4-15
Tartsd meg a parancsolatot szeplôtelenül, feddhetetlenül
18. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
(Szent Lambert, Copertinoi Szent József)
Iz 55,6-9; Zs 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a
A ti gondolataitok nem az én gondolataim
19. hétf§
(Szent Januáriusz)
Ezd 1,1-6; Zs 125; Lk 8,16-18
Mindnyájuk lelkét arra indította Isten, hogy építsék fel az Úr házát
20. kedd: KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI
Ezd 6,7-8.12b.14-20; Zs 121; Lk 8,19-21
Örömmel ünnepelték meg Isten házának fölszentelését
21. szerda: SZENT MÁTÉ APOSTOL (ünnep)
Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13
Az Úr egyeseket apostolokká, evangélistákká tett
22. csütörtök
(Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)
Agg 1,1-8; Zs 149; Lk 9,7-9
Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek - mondja az Úr
23. péntek, Szent Pio
(Szent Linusz, Szent Thekla)
Agg 1,15b - 2,9; Zs 42; Lk 9,18-22
Jeruzsálemet én magam oltalmazom, és ott leszek benne dicsôségesen
24. szombat: SZENT GELLÉRT (ünnep)
(Szent Bôd, Beszteréd és Beneta)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Isten próbára tette, és magához méltónak találta ôket
25. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
Ez 18,25-28; Zs 124; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Ha a bûnös belátásra jut, és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog
26. hétf§
(Szent Kozma és Damján, Szent Nílus)
Zak 8,1-8; Zs 101; Lk 9,46-50
Kiszabadítom népemet napkelet földjérôl és napnyugat földjérôl
27. kedd: PÁLI SZENT VINCE
Zak 8,20-23; Zs 86; Lk 9,51-56
Jertek, menjünk el, könyörögjünk az Úrhoz
28. szerda
(Szent Vencel, Szent Lióba)
Neh 2,1-8; Zs 136; Lk 9,57-62
A király teljesítette kérésem Istenemnek hozzám való jóakarata folytán
29. csütörtök: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FÔANGYALOK (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51
Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!
30. péntek: SZENT JEROMOS
Bár 1,15-22; Zs 78; Lk 10,13-16
Vétkeztünk az Úr ellen, nem hittünk neki, nem bíztunk benne