2011. augusztus

1. hétfő: LIGUORI SZENT ALFONZ
Szám 11,4b-15; Zs 80; Mt 14,13-21
Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem
2. kedd: Portiuncula
(Vercelli Szent Özséb)
Szám 12,1-13; Zs 50; Mt 14,22-36
Mózesre az egész házam van bízva: szemtôl szembe beszélek vele
3. szerda
Szám 13,1-2a.25 - 14,1.26-29.34-35; Zs 105,6-23; Mt 15,21-28
Nem mentek be arra a földre, amelyet megígértem
4. csütörtök: VIANNEY SZENT JÁNOS
Szám 20,1-13; Zs 94; Mt 16,13-23
Fakassz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek
5. péntek
(Szûz Mária római fôtemploma - Havas Boldogasszony)
MTörv 4,32-40; Zs 76; Mt 16,24-28
Szerette az Úr atyáidat, azért hozott ki Ô maga nagy erôvel
6. szombat: URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14; Zs 96; 2Pét 1,16-19; Mt 17,1-9
Ruhája fehér volt mint a hó
7. vasárnap: ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
(Szent II.Szixtusz és vértanútársai, Szent Kajetán, Szent Donát)
1Kir 19,9a.11-13a; Zs 84; Róm 9,1-5; Mt 14,22-33
Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé!
8. hétfő: SZENT DOMONKOS
MTörv 10,12-22; Zs 147; Mt 17,22-27
Járj az Úr útjain, szeresd ôt, és szolgáld
9. kedd: KERESZTRÔL ELNEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA (ünnep)
Eszt 4,17; Zs 33; Jn 4,19-24
Segíts meg, Uram, mert egyedül vagyok, és senkim sincs rajtad kívül
10. szerda: SZENT LÔRINC (ünnep)
2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 12,24-26
Aki bôven vet, bôven is arat
11. csütörtök: SZENT KLÁRA
(Szent Zsuzsanna)
Józs 3,7-10a.11.13-17; Zs 113A; Mt 18,21 - 19,1
Az Úr szövetségládája átmegy elôttetek a Jordánon
12. péntek: Chantal Szent Johanna Franciska
Józs 24,1-13; Zs 135; Mt 19,3-12
Kezetekbe adtam ôket, és birtokba vettétek a földjüket
13. szombat: BOLDOG XI.INCE PÁPA
(Szent Ponciánusz és Hippolitusz, Berchmans Szent János)
Józs 24,14-29; Zs 15; Mt 19,13-15
Mi is az Urat akarjuk szolgálni: Ô a mi Istenünk
14. vasárnap: ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
(SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE)
Iz 56,1.6-7; Zs 66; Róm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
Házam minden nép számára az imádság háza lesz
15. hétfő: SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE(NAGYBOLDOGASSZONY) (fôünnep)
(Szent Tarzíciusz)
Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56
Az égen nagy jel tûnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap
16. kedd
(Szent Rókus)
Bír 6,11-24a; Zs 84; Mt 19,23-30
Menj, és a te erôddel szabadítsd meg Izraelt, én küldelek téged!
17. szerda
Bír 9,6-15; Zs 20; Mt 20,1-16a
Királyt kívántatok, pedig Istenetek, az Úr a ti királyotok
18. csütörtök
(Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld)
Bír 11,29-39a; Zs 39; Mt 22,1-14
Bármi jön ki elém házam ajtaján, az Úré lesz az
19. péntek: SZENT BERNÁT
(Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát)
Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Zs 145; Mt 22,34-40
Ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg
20. szombat: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (fôünnep)
Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29
Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein
21. vasárnap: ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
(SZENT X.PIUSZ PÁPA)
Iz 22,19-23; Zs 137; Róm 11,33-36; Mt 16,13-20
Vállára teszem Dávid palotájának kulcsát
22. hétfő: SZÛZ MÁRIA KIRÁLYNÔ
1Tessz 1,2b-5.8b-10; Zs 149; Mt 23,13-22
Istenbe vetett hitetek mindenüvé eljutott
23. kedd
(Limai Szent Róza, Benizzi Szent Fülöp)
1Tessz 2,1-8; Zs 138,1-6; Mt 23,23-26
Életünket is nektek akartuk adni
24. szerda: SZENT BERTALAN APOSTOL (ünnep)
Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 1,45-51
Az alapköveken a Bárány tizenkét apostolának neve volt
25. csütörtök
(Szent Lajos, Kalazanci Szent József)
1Tessz 3,7-13; Zs 89; Mt 24,42-51
Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben
26. péntek
1Tessz 4,1-8; Zs 96; Mt 25,1-13
Isten akarata az, hogy szentekké legyetek
27. szombat: SZENT MÓNIKA
1Tessz 4,9-12; Zs 97; Mt 25,14-30
Isten maga oktatott ki, hogy szeressétek egymást
28. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
(SZENT ÁGOSTON)
Jer 20,7-9; Zs 62; Róm 12,1-2; Mt 16,21-27
Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem
29. hétfő: KERESZTELÔ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA
(Szent Szabina)
Jer 1,17-19; Zs 70,1-17; Mk 6,17-29
Megerôsített várossá, vasoszloppá és ércfallá teszlek téged
30. kedd
(B. Ildefonso Schuster)
1Tessz 5,1-6.9-11; Zs 26; Lk 4,31-37
Isten nem a haragra szánt, hanem az üdvösség elnyerésére
31. szerda
Kol 1,1-8; Zs 51; Lk 4,38-44
Az evangélium az egész világon gyümölcsöt terem