2011. július
 
1. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (fôünnep)
(Szent Áron)
MTörv 7,6-11; Zs 102; 1Jn 4,7-16; Mt 11,25-30
Szeret benneteket az Úr, és megtartja esküjét
2. szombat: SZÛZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (ünnep)
(Szûz Mária Szíve)
Szof 3,14-18a vagy Róm 12,9-16b Iz 12,2-6 Lk 1,39-56
Ujjongjatok, mert nagy közöttetek Izrael Szentje
3. vasárnap: ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
(SZENT TAMÁS APOSTOL)
Zak 9,9-10; Zs 144; Róm 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Ujjongj, mert királyod érkezik, aki igaz és alázatos
4. hétfő
(Portugáliai Szent Erzsébet, Szent Berta)
Ter 28,10-22a; Zs 90; Mt 9,18-26
Jákob látott egy létrát: Isten angyalai jártak azon fel és le
5. kedd
(Zaccaria Szent Antal Mária, Athoszi Szent Atanáz)
Ter 32,23-33; Zs 16; Mt 9,32-38
Bár láttam Istent színrôl színre, mégis életben maradtam
6. szerda
(Goretti Szent Mária, Szent Izaiás, Szent Dominika)
Ter 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Zs 32; Mt 10,1-7
Testvérünkért bûnhôdünk, mert láttuk az ô nyomorúságát, de nem hallgattunk rá
7. csütörtök
(Szent Willibald, Szent Jácint)
Ter 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Zs 104,16-21; Mt 10,7-15
Azért küldött el engem Isten elôttetek, hogy életben maradjatok
8. péntek
(Szent Aquila és Priszcilla, Szent Kilián)
Ter 46,1-7.28-30; Zs 36; Mt 10,16-23
Most már meghalhatok, mert már megláttam arcodat
9. szombat
Ter 49,29-33; 50,15-24; Zs 104,1-7; Mt 10,24-33
Isten rátok tekint, és elvezet benneteket arra a földre, amelyet ígért
10. vasárnap: ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
Iz 55,10-11; Zs 64; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23
Az esô termôvé és gyümölcsözôvé teszi a földet
11. hétfő: SZENT BENEDEK, Európa fôvédôszentje (ünnep)
Péld 2,1-9; Zs 33; Mt 19,27-29
Nyisd meg füledet a bölcsességnek, és szívedet az okosságnak
12. kedd
(Gualberti Szent János)
Kiv 2,1-15a; Zs 68,3-34; Mt 11,20-24
Hittel rejtegették szülei az újszülött Mózest
13. szerda
(Szent Henrik, Szent Sára)
Kiv 3,1-6.9-12; Zs 102; Mt 11,25-27
Megjelent Mózesnek az Úr tûz lángjában egy csipkebokor közepébôl
14. csütörtök
(Lellisi Szent Kamill)
Kiv 3,13-20; Zs 104,1-27; Mt 11,28-30
Vagyok, aki vagyok: a Vagyok küldött engem hozzátok
15. péntek: SZENT BONAVENTURA
(Szent Vlagyimir-Elemér)
Kiv 11,10 - 12,14; Zs 115; Mt 12,1-8
Az Úr átvonul ezen az éjszakán
16. szombat
(Kármelhegyi Boldogasszony)
Kiv 12,37-42; Zs 135; Mt 12,14-21
Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta népét Egyiptomból
17. vasárnap: ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
(Szent Zoerárd(Szórád)-András és Benedek zoborhegyi remeték)
Bölcs 12,13.16-19; Zs 85; Róm 8,26-27; Mt 13,24-43
Nagy kímélettel vezetsz bennünket: a bûn után idôt adsz a bûnbánatra
18. hétfő: SZENT HEDVIG
(Szent Arnold)
Kiv 14,5-18; Kiv 15,1-6; Mt 12,38-42
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg az Úr benneteket
19. kedd
Kiv 14,21 - 15,1; Kiv 15,8-17; Mt 12,46-50
Izrael fiai szárazon mentek át a tenger közepén
20. szerda
(Antiochiai Szent Margit, Szent Illés, Szent Sámuel)
Kiv 16,1-5.9-15; Zs 77,18-28; Mt 13,1-9
Én hullatok nektek kenyeret a mennybôl
21. csütörtök
(Brindisi Szent Lôrinc)
Kiv 19,1-2.9-11.16-20b; Dán 3,52-56; Mt 13,10-17
Az Úr az egész nép szeme láttára leszáll a Sinai hegyre
22. péntek: SZENT MÁRIA MAGDOLNA
Én 3,1-4a vagy 2Kor 5,14-17 Zs 62 Jn 20,1-2.11-18
Megkeresem, akit lelkembôl szeretek
23. szombat: SZENT BRIGITTA (ünnep)
(Szent Apollináris)
Jud 8,2-8 v; 1Tim 5,3-10; Zs 10,1-15; Mt,5,13-16
Senki sem mondott rá semmi rosszat, mert nagyon istenfélô volt
24. vasárnap: ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
(ÁRPÁDHÁZI SZENT KINGA, Szent Krisztina)
1Kir 3,5.7-12; Zs 118,57-139; Róm 8,28-30; Mt 13,44-52
Bölcs és értelmes szívet adok neked
25. hétfő: SZENT JAKAB APOSTOL (ünnep)
(Szent Kristóf)
2Kor 4,7-15; Zs 125; Mt 20,20-28
Életünk folyamán váltig halálra szánnak minket Jézusért
26. kedd: SZENT JOÁKIM ÉS SZENT ANNA
(Magyar Mózes)
Sir 44,1.10-15; Zs 131; Mt 13,16-17
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját
27. szerda
Kiv 34,29-35; Zs 98; Mt 13,44-46
Mózes arcának a bôre sugárzó lett, amikor Istennel beszélt
28. csütörtök
(Szent I.Viktor, Szent I.Ince pápa)
Kiv 40,16-21.34-38; Zs 83; Mt 13,47-53
Beborította a felhô a bizonyság sátrát, és az Úr dicsôsége betöltötte
29. péntek: SZENT MÁRTA, Mária és Lázár, az Úr vendéglátói
1Jn 4,7-16; Zs 33; Jn 11,19-27 vagy Lk 10,38-42
Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk
30. szombat
(Aranyszavú(Krizológ) Szent Péter)
Lev 25,1.8-17; Zs 66; Mt 14,1-12
Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá mindenki birtokához
31. vasárnap: ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
(LOYOLAI SZENT IGNÁC)
Iz 55,1-3; Zs 144; Róm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, vegyetek és egyetek!