2011. június

1. szerda: SZENT JUSZTINUSZ
ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek
2. csütörtök: URUNK MENNYBEMENETELE
(Szent Marcellinusz és Péter)
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
3. péntek: LWANGA SZENT KÁROLY ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
4. szombat
(Szent Quirinusz-Kerény, Caracciolo Szent Ferenc)
ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívôkké lettek
5. vasárnap: Húsvét 7. vasárnapja
(SZENT BONIFÁC)
6. hétfő
(Szent Norbert, Szent Kolos)
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívôkké lettetek?
7. kedd
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelmérôl szóló evangélium hirdetése
8. szerda
(Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd)
ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
9. csütörtök
(Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz)
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
10. péntek
ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
11. szombat: SZENT BARNABÁS APOSTOL
ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zs 97; Mt 10,7-13
Barnabás derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel
12. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
13. hétfő: PÁDUAI SZENT ANTAL
2Kor 6,1-10; Zs 97; Mt 5,38-42
Mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája
14. kedd
(Szent Elizeus)
2Kor 8,1-9; Zs 145; Mt 5,43-48
Krisztus értünk szegénnyé lett, hogy általa meggazdagodjunk
15. szerda: ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN
2Kor 9,6-11; Zs 111; Mt 6,1-6.16-18
Isten a jókedvû adakozót szereti
16. csütörtök
2Kor 11,1-11; Zs 110; Mt 6,7-15
Isten evangéliumát ingyen hirdettem köztetek
17. péntek
2Kor 11,18.21b-30; Zs 33; Mt 6,19-23
Az összes egyházakért való gond terhel
18. szombat
2Kor 12,1-10; Zs 33; Mt 6,24-34
Örömest dicsekszem gyöngeségeimmel
19. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (fôünnep)
(Szent Romuáld apát, Szent Gyárfás és Protáz)
Kiv 34,4b-6.8-9; Dán 3,52-56; 2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18
Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten
20. hétfő
Ter 12,1-9; Zs 32; Mt 7,1-5
Ábrahám elment, ahogyan az Úr mondta neki
21. kedd: GONZÁGA SZENT ALAJOS
Ter 13,2.5-18; Zs 14; Mt 7,6.12-14
Ne legyen viszály köztem és közted, hiszen rokonok vagyunk
22. szerda
(Nolai Szent Paulinusz, Fisher Szent János és Morus Szent Tamás)
Ter 15,1-12.17-18; Zs 104,1-9; Mt 7,15-20
Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált
23. csütörtök
Ter 16,1-12.15-16; Zs 105,1-5; Mt 7,21-29
Nevezd fiad Izmaelnek, mert Isten meghallgatott szükségedben
24. péntek: KERESZTELÔ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (fôünnep)
Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr
25. szombat
(Aquitániai Szent Prosper, Vercelli Szent Vilmos, Szent Dorottya)
Ter 18,1-15; Lk 1,46-55; Mt 8,5-17
Van-e valami lehetetlen az Úr számára?
26. vasárnap: ÚRNAPJA (fôünnep)
(Alexandriai Szent Cirill, Szent János és Pál)
MTörv 8,2-3.14b-16a; Zs 147; 1Kor 10,16-17; Jn 6,51-58
Mannával táplált az Úr, amelyet nem ismertél
27. hétfő: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY (ünnep)
Bölcs 10,10-14; Zs 111; Mt 22,34-40
Kemény viadalban neki juttatta a gyôzelmet az Úr
28. kedd: SZENT IRÉNEUSZ
Ter 19,15-29; Zs 25; Mt 8,23-27
Ne tekints hátra, ne állj meg sehol, hanem menekülj, nehogy elpusztulj!
29. szerda: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (fôünnep)
ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
30. csütörtök
(A római egyház elsô szent vértanúi)
Ter 22,1-19; Zs 114; Mt 9,1-8
Ábrahám utódja által nyerhet áldást a föld valamennyi népe