2011. február

1. kedd
Zsid 12,1-4; Zs 21; Mk 5,21-43
Állhatatossággal fussuk meg az elôttünk levô pályát
2. szerda: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs 23 Zsid 2,14-18 Lk 2,22-40
Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. csütörtök
(Szent Balázs, Szent Anszgár–Oszkár)
Zsid 12,18-19.21-24; Zs 47; Mk 6,6-13
Sion hegyéhez járultunk, az élô Isten városához
4. péntek
(Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András)
Zsid 13,1-8; Zs 26; Mk 6,14-29
Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké
5. szombat: SZENT ÁGOTA
(Szent Adél)
Zsid 13,15-17.20-21; Zs 22; Mk 6,30-34
A békesség Istene tegyen készségessé minden jóra
6. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
(MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI, Szent Dorottya)
Iz 58,7-10; Zs 111; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16
Eljön világosságod, mint a hajnalhasadás
7. hétfő
Ter 1,1-19; Zs 103,1-35; Mk 6,53-56
Látta Isten , hogy mindaz jó, amit teremtett
8. kedd
(Emiliáni Szent Jeromos)
Ter 1,20 - 2,4a; Zs 8; Mk 7,1-13
Megteremtette Isten az embert a maga képmására
9. szerda
Ter 2,4b-9.15-17; Zs 103,1-30; Mk 7,14-23
Fogta az Úristen az embert, elhelyezte az éden kertjébe
10. csütörtök: SZENT SKOLASZTIKA
Ter 2,18-25; Zs 127; Mk 7,24-30
A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez
11. péntek
(A lourdes–i Szûz Mária, Aniáni Szent Benedek)
Ter 3,1-8; Zs 31; Mk 7,31-37
Olyanok lesztek, mint az Isten: tudjátok, mi a jó, és mi a rossz
12. szombat
Ter 3,9-24; Zs 89; Mk 8,1-10
Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba
13. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
Sir 15,15-20; Zs 118,1-34; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
Az ember elôtt ott az élet és a halál
14. hétfő: SZENT CIRILL ÉS METÓD (ünnep)
(Szent Bálint)
ApCsel 13,46-49; Zs 116; Lk 10,1-9
A pogányok örvendezve magasztalták az Úr igéjét
15. kedd
Ter 6,5-8; 7,1-5. 10; Zs 28; Mk 8,14-21
Eltörlöm a föld színérôl az embert, akit teremtettem
16. szerda
(Szent Julianna)
Ter 8,6-13.20-22; Zs 115; Mk 8,22-26
Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt
17. csütörtök
(A szervita rend hét szent alapítója)
Ter 9,1-13; Zs 101; Mk 8,27-33
Szivárványívemet helyezem a felhôkre, az lesz a jele szövetségemnek
18. péntek
(Boldog Fra Angelico)
Ter 11,1-9; Zs 32; Mk 8,34 - 9,1
Összezavarta az Úr az egész föld nyelvét
19. szombat
Zsid 11,1-7; Zs 144; Mk 9,2-13
Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta
20. vasárnap: ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
Lev 19,1-2.17-18; Zs 102; 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
Szeresd felebarátodat, mint magadat!
21. hétfő
(Damiáni Szent Péter)
Sir 1,1-10; Zs 92; Mk 9,14-29
Isten mindennél elôbb teremtette a bölcsességet
22. kedd: SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA (ünnep)
1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13-19
Péter, az elôljárótárs, Krisztus szenvedésének tanúja
23. szerda: SZENT POLIKÁRP
Sir 4,11-19; Zs 118,165-175; Mk 9,38-40
Akik szeretik a bölcsességet, azokat Isten is szereti
24. csütörtök: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)
ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17
A sors Mátyásra esett, mire a többi apostol közé sorolták
25. péntek
Sir 6,5-17; Zs 118,12-35; Mk 10,1-12
A hûséges barát erôs menedék, ki ilyenre akad, kincset talál
26. szombat
Sir 17,1-15; Zs 102; Mk 10,13-16
Isten az embert földbôl teremtette, s a maga képére alkotta
27. vasárnap: ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP
Iz 49,14-15; Zs 61; 1Kor 4,1-5; Mt 6,24-34
Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad
28. hétfő
Sir 17,24-29; Zs 31; Mk 10,17-27
Térj az Úrhoz, és hagyd el bûneidet!