2010. december

1. szerda
(Szent Blanka)
Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37
Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk!
2. csütörtök
(Szent Lúciusz, Szent Szilvánusz)
Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27
Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre
3. péntek: XAVÉRI SZENT FERENC
(Szent Szofoniás)
Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31
Azon a napon a vakok szemei látni fognak
4. szombat
(Damaszkuszi Szent János, Szent Borbála)
Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8
Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz
5. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA
(Szent Szabbas)
Iz 11,1-10; Zs 71; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12
Tele lesz a föld az Úr ismeretével
6. hétfő
(Szent Miklós)
Iz 35,1-10; Zs 84; Lk 5,17-26
Maga az Isten jön, és megszabadít minket
7. kedd: SZENT AMBRUS
Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14
Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van
8. szerda: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (főünnep)
Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt
9. csütörtök
(Szent Cuauhtlatoatzin Didák)
Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 11,11-15
Én megsegítelek - így szól az Úr, a te megváltód
10. péntek
Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra
11. szombat
(Szent I.Damazusz pápa)
Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13
Illés ismét eljön
12. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA
(Guadalupei Szűz Mária)
Iz 35,1-6a.10; Zs 145; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11
Maga az Isten jön, és megszabadít minket
13. hétfő: SZENT LÚCIA
Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24; Mt 21,23-27
Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből
14. kedd: KERESZTES SZENT JÁNOS
(Szent Venantius Fortunatus)
Szof 3,1-2.9-13; Zs 33; Mt 21,28-32
A szegény és nincstelen nép az Úr nevében keres oltalmat
15. szerda
Iz 45,6b-8.18.21b-25; Zs 84; Lk 7,18b-23
Harmatozzatok, egek a magasból, hulljon igazság a fellegekből
16. csütörtök
(Szent Adelhaid-Etelka)
Iz 54,1-10; Zs 29; Lk 7,24-30
A hozzád való hűségem nem szűnik meg - mondja könyörülő Urad
17. péntek
Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17
Nem távozott el Júdából a jogar
18. szombat
Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-24
Igaz sarjat támasztok Dávidnak
19. vasárnap: ADVENT 4. VASÁRNAPJA
Iz 7,10-14; Zs 23; Róm 1,1-7; Mt 1,18-24
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
20. hétfő
(Szent Teofil)
Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
21. kedd
(Kaníziusz Szent Péter)
Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-18a Zs 32 Lk 1,39-45
Szerelmesem hangját hallom: jön már ugrálva a hegyeken
22. szerda
1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4-8; Lk 1,46-56
Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle
23. csütörtök
(Kenty Szent János, Szent Viktória)
Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 1,57-66
Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat
24. péntek
(Szent Ádám és Éva)
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88; Lk 1,67-79
A te házad és királyságod örökre megmarad
25. szombat: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE
(Szent Anasztázia)
Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását
26. vasárnap: SZENT CSALÁD (ünnep)
(SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ)
Sir 3,2-6.12-14; Zs 127; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
Aki tiszteli atyját, hosszú életű lesz
27. hétfő: SZENT JÁNOS APOSTOL (ünnep)
1Jn 1,1-4; Zs 96; Jn 20,2-8
Az élet igéjét hirdetjük nektek
28. kedd: APRÓSZENTEK (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt 2,13-18
Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek
29. szerda
(Becket Szent Tamás)
1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22-35
Aki szereti testvérét, az világosságban él
30. csütörtök
1Jn 2,12-17; Zs 95; Lk 2,36-40
Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké
31. péntek
(Szent I. Szilveszter pápa)
1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-18
Gyermekeim, itt az utolsó óra!