2010. augusztus

1. vasárnap: ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
(LIGUORI SZENT ALFONZ)
Préd 1,2; 2,21-23; Zs 94; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21
Mi jut az embernek mindabból, amit szerzett a nap alatt?
2. hétfő, Portiuncula
(Vercelli Szent Özséb)
Jer 28,1-17; Zs 118,29-102; Mt 14,13-21
Eltöröllek, mert beszéded engedetlenség volt az Úrral szemben
3. kedd
Jer 30,1-2.12-15.18-22; Zs 101; Mt 14,22-36
Mivel sok a bűnöd, ezért bántam így veled
4. szerda: VIANNEY SZENT JÁNOS
Jer 31,1-7; Jer 31,10-13; Mt 15,21-28
Örök szeretettel szerettelek
5. csütörtök
(Szűz Mária római főtemploma - Havas Boldogasszony)
Jer 31,31-34; Zs 50; Mt 16,13-23
Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be
6. péntek: URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14; Zs 96; 2Pét 1,16-19; Lk 9,28b-36
Ruhája fehér volt mint a hó
7. szombat
(Szent II.Szixtusz és vértanútársai, Szent Kajetán, Szent Donát)
Hab 1,12 - 2,4; Zs 9A; Mt 17,14-20
Az igaz ember a hite által él
8. vasárnap: ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
(SZENT DOMONKOS)
Bölcs 18,6-9; Zs 32; Zsid 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48
Néped várta az igazak megszabadulását
9. hétfő: KERESZTRŐL ELNEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA (ünnep)
Eszt 4,17; Zs 33; Jn 4,19-24
Segíts meg, Uram, mert egyedül vagyok, és senkim sincs rajtad kívül
10. kedd: SZENT LŐRINC (ünnep)
2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 12,24-26
Aki bőven vet, bőven is arat
11. szerda: SZENT KLÁRA
(Szent Zsuzsanna)
Ez 9,1-7; 10,18-22; Zs 112; Mt 18,15-20
Tégy jelt azoknak a homlokára, akik nyögnek bűneik miatt!
12. csütörtök
(Chantal Szent Johanna Franciska)
Ez 12,1-12; Zs 77, 56-62; Mt 18,21 - 19,1
Én intő jel vagyok számotokra
13. péntek: BOLDOG XI.INCE PÁPA
(Szent Ponciánusz és Hippolitusz, Berchmans Szent János)
Ez 16,1-15.60.63; Iz 12, 2-6; Mt 19,3-12
Emlékszem szövetségemre, melyet ifjúkorodban kötöttem veled
14. szombat: SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE
Ez 18,1-10.13b.30-32; Zs 50; Mt 19,13-15
Mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, térjetek hát meg, és éljetek
15. vasárnap: SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE(NAGYBOLDOGASSZONY) (főünnep)
(Szent Tarzíciusz)
Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap
16. hétfő
(Szent Rókus)
Ez 24,15-24; MTörv 32,18-21; Mt 19,16-22
Ezekiel példa lesz számotokra: ugyanazt csináljátok ti is
17. kedd
Ez 28,1-10; MTörv 32,26-36; Mt 19,23-30
Felfuvalkodtál, mert meggazdagodtál, pedig csak ember vagy
18. szerda
(Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld)
Ez 34,1-11; Zs 22; Mt 20,1-16a
Szétszóródott a nyájam, és nincs, aki utána járjon
19. csütörtök: SZENT BERNÁT
(Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát)
Ez 36,23-28; Zs 50; Mt 22,1-14
Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek
20. péntek: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (főünnep)
(Szent Sámuel)
Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29
Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein
21. szombat: SZENT X.PIUSZ PÁPA
Ez 43,1-7a; Zs 84; Mt 23,1-12
Az Úr dicsősége bement a templomba
22. vasárnap: ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
(SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ)
Iz 66,18-21; Zs 116; Zsid 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30
Eljött az ideje, hogy összegyűjtsem a különböző nyelvű népeket
23. hétfő
(Limai Szent Róza, Benizzi Szent Fülöp)
2Tessz 1,1-5.11b-12; Zs 95; Mt 23,13-22
Dicsekszünk veletek Isten egyházában: állhatatosságtokkal és hitetekkel
24. kedd: SZENT BERTALAN APOSTOL (ünnep)
Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 1,45-51
Az alapköveken a Bárány tizenkét apostolának neve volt
25. szerda
(Szent Lajos, Kalazanci Szent József)
2Tessz 3,6-10.16-18; Zs 127; Mt 23,27-32
Aki nem akar dolgozni, ne is egyék!
26. csütörtök
1Kor 1,1-9; Zs 144; Mt 24,42-51
A Krisztusról szóló tanítás megerősödött köztetek
27. péntek: SZENT MÓNIKA
1Kor 1,18-25; Zs 32; Mt 25,1-13
Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki Isten ereje
28. szombat: SZENT ÁGOSTON
1Kor 1,26-31; Zs 32; Mt 25,14-30
Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék!
29. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
(KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA, Szent Szabina)
Sir 3,17-18.20.28-29; Zs 67,4-11; Zsid 12,18-19.22-24a; Lk 14,1.7-14
Alázd meg magad, akkor majd kegyelmet találsz az Istennél
30. hétfő
(B. Ildefonso Schuster)
1Kor 2,1-5; Zs 118,97-102; Lk 4,16-30
Nem akarok másról tudni köztetek, csak a megfeszítettről
31. kedd
1Kor 2,10b-16; Zs 144; Lk 4,31-37
A Lélek mindent átlát, még Isten mélységeit is