2010. március

1. hétfő
Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38
Vétkeztünk, bűnbe estünk, Urunk, megszegtük törvényed
2. kedd
Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12
Ha készségesen hallgatunk az Úrra, élhetünk javaival
3. szerda
Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 20,17-28
Uram, Istenem, szabadíts meg irgalmad szerint!
4. csütörtök
(Szent Kázmér)
Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik
5. péntek
Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46
Jön az álomlátó, gyertek, öljük meg
6. szombat
Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32
Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt
7. vasárnap: NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
(Szent Perpétua és Felicitász)
Kiv 3,1-8a.13-15; Zs 102; 1Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9
Isten ezt mondta Mózesnek: Vagyok, aki vagyok
8. hétfő
(Istenes Szent János)
2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk 4,24-30
Sok leprás közül nem tisztult meg más, mint a szíriai Naámán
9. kedd
(Római Szent Franciska, Savio Szent Domonkos)
Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 18,21-35
Fogadd el, Urunk, megtört szívünket és alázatos lelkünket
10. szerda
MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17-19
Hallgass az Úr rendelkezéseire, és cselekedj azok szerint
11. csütörtök
Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23
Hallgassatok az Úr szavára!
12. péntek
Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12,28b-34
Egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk
13. szombat
Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-14
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!
14. vasárnap: NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
Józs 5,9a.10-12; Zs 33; 2Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32
Isten népe az ígéret földjére lépve húsvétot ünnepel
15. hétfő
(Hofbauer Szent Kelemen)
Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-54
Örvendjetek és vigadjatok mindörökké
16. kedd
Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-3a.5-16
Élni fog minden a templomból fakadó patakban
17. szerda
(Szent Patrik)
Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17-30
Megőriz és megajándékoz az Úr a szabadulás napján
18. csütörtök
(Jeruzsálemi Szent Cirill)
Kiv 32,7-14; Zs 105,19-23; Jn 5,31-47
Múljék el, Uram, izzó haragod, szánd meg népedet!
19. péntek: SZENT JÓZSEF (főünnep)
2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját
20. szombat
Jer 11,18-20; Zs 7; Jn 7,40-53
Olyan voltam, mint a vágóhídra hurcolt gyanútlan bárány
21. vasárnap: NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
(Szent Benedek, Flüei Szent Miklós)
Iz 43,16-21; Zs 125; Fil 3,8-14; Jn 8,1-11
A régi dolgokat ne emlegessétek, mert én újat cselekszem
22. hétfő
Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Zs 22; Jn 8,12-20
Szorongatás vesz körül, de Isten megmenti a benne bízókat
23. kedd
(Mongrovejói Szent Turibiusz)
Szám 21,4-9; Zs 101; Jn 8,21-30
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
24. szerda
Dán 3,14-20.91-92.95; Dán 3,52-56; Jn 8,31-42
Isten elküldte angyalát, és megszabadította szolgáit
25. csütörtök: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (főünnep)
(Szent Izsák)
Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
26. péntek
Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42
Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok kezéből
27. szombat
(Szent Rupert)
Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Jn 11,45-56
Megszabadít az Úr, és egy néppé tesz
28. vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP
Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; Lk 22,14 - 23,56
Nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg, mert az Úr megsegít
29. hétfő
Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11
Benned ajándékozom meg világosságommal a nemzeteket
30. kedd
(Climacus Szent János)
Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-33.36-38
Szolgám vagy, hogy eljusson szabadításom a föld határáig
31. szerda
(Szent Ámosz, Szent Benjamin)
Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 26,14-25
Az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban