Hûség napját ünnepeltek Déván

    A szórványközösségek csak úgy képesek ellenállni az egyre erõsõdõ széthúzó erõknek, ha hûek maradnak Istenhez, hitükhöz, anyanyelvükhöz, kultúrájukhoz.

    A dévai Szent Antal templom közössége február utolsó vasárnapján ünnepelte a Hûség napját. Az ünnepi mise résztvevõi hálával adóztak az Istennek azért, hogy annyi természeti és történelmi csapás után, ma is él ez a közösség. Az egyetemes könyörgéseket az egyházközség keretében mûködõ különbözõ csoportok képviselõi olvasták fel, az Úr áldását kérve valamennyiükre, egyházvezetõre és az õsök emlékére. A cserkészek, világi ferencesek, gyermekek, ministránsok, ifjak, házasok, ferences nõvérek és a Point Couire tagjainak könyörgései után az END (Együtt Nagyasszonyunk Dicsõségére) közösség adományokat ajánlott fel az Úrnak: a zarándoklást jelképezõ vándorbotot, sokszínûség jelképét hordozó virágcsokrot, a  bõség kosarát, a bukovinai székelyek dévai megtelepedését és életét bemutató könyvet illetve a miseáldozathoz szükséges kenyeret és  bort.

    A több éves hagyománnyal rendelkezõ Hûség nap az idén új rendezvénnyel gazdagodott. A délután folyamán farsangbúcsúztató szeretetvendégségre került sor, amelyen az egyházközség tagjai megérezhették a zenének, táncnak és közös játékoknak is az örömét.
                                                                                                  Gáspár-Barra Réka