Évk.15

 

 

A Szentírás Isten, írásba foglalt, hozzánk intézett üzenete. Benne megtaláljuk Isten velünk kapcsolatos elgondolását, annak az életnek az alapjait-, vezér vonalait, amelyet Ő nekünk szánt. A mai vasárnap olvasmányai Isten igéjének-, Isten szavának a hatékonyságáról szólnak. Ennek tükrében nekünk is felül kell vizsgálnunk, hogy Isten Igéje, milyen szerepet tölt be az életünkben, és mennyire van hatással ránk, életvezetésünkre. Az első olvasmány nagyon biztató és bizakodó. Izaiás próféta, lelkesedéssel ad hangot Isten üzenetének. A természetből vett hasonlattal ecseteli Isten igéjének hatékonyságát. Amint az eső és a hó megöntözi a földet és termékennyé teszi, úgy történik Isten szavával is. „Az én szavam amely ajkamról fakad: nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.”

Az úr Jézus példabeszéde már árnyaltabban fogalmaz, és mintha ellentmondás lenne az Ó-szövetségi olvasmány és az evangélium mondanivalója között. Izaiás még arról beszél, hogy Isten igéje bármilyen körülményben kifejti hatását, az evangélium esetenként részleges termésről szól. Valójában az Úr Jézus nem kizárólag Isten oldaláról nézi, az ő tanításának-, igéjének hatékonyságát, hanem figyelembe veszi a befogadó készséget, a lelki-talaj minőségét, amelyben a hatását kifejti. Itt is a természetből, a földműves ember mindennapjaiból vett hasonlat teszi érthetővé a tanítás tartalmát. „Kiment a megvető vetni. Amint vetette a magot, némelyik mag az útfélre esett. Jöttek a madarak és fölszedegették. Más magok köves helyre estek, ahol nem volt sok földjük. Hamar kikeltek, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, s mivel nem volt gyökerük, elszáradtak. Néhány másik a tövisek közé esett. A tövisek felnőttek és elfojtották őket. Végül más magok a jó földbe hullottak. Ezek termést hoztak, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, ismét másik harmincszorosat.”

Isten oldaláról a meghirdetés, folyamatos. Az ő hívása és üzente szüntelenül hangzik Egyházában. És mivel maga Jézus magyarázza meg a példabeszédet, ezért az is kiderül számunkra, hogy mi a feltétele annak, hogy Isten igéje jó földbe hulljon és bő termést hozzon. „ A jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést hoz: az egyik szászorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosdat.”

- Az első fontos feltétel, hogy hallgassuk meg az Igét. Időt kell szánnunk a vallásos életünkre, lelki életünkre. Érdeklődéssel kell hallgatnunk, olvasnunk, tanulmányoznunk a Szentírást. Keresnünk kell benne Isten ránk vonatkozó üzenetét. Ez az érdeklődő nyitottság, az erőfeszítés mintegy fellazítja lelkünk keménységét, és befogadóbbakká válunk.

- Ugyanakkor meg kell szívlelnünk, azt amit megértettünk. Be kell látnunk, hogy a tanítás nekünk szól és azt el kell mélyítenünk. Így születnek meg a jó elhatározások, jó feltételek, amelyek az életünk, mindennapjaink útjelzői lesznek, és amelyek ellenőrizhetők, számon kérhetők.

- Kizárólag ez lehet a termés felé vezető út, amely lehet százszoros, vagy akár kevesebb, de mindenképp eredményes, - mert Isten kegyelmének melege nem vész kárba, hanem megérleli a jó szándékú törekvést.