Kedd évközi 14 hét

 

 

Ami rendkívüli, ami eltér a szokványostól, az rögtön felhívja magár a figyelmet.

Jézus működését külső jelek kisérték, amelyek Isten országának látható jelei voltak.

Arra, hogy melyek voltak az Úr Jézus által használt jelek, a mai evangélium nagyszerű összefoglalást nyújt nekünk.

-                     Jézus hatalma  a gonosszal szemben, Isten országának külső jele volt.  „Odahoztak hozzá egy néma megszállottat. Kiűzte belőle a démont, és a néma megszólalt.”  A dolog rendkívüliségét támasztja alá az evangélista megállapítása: A tömeg elcsodálkozott: ,,Soha nem történt még ilyen Izraelben!'

-                     Továbbá azt olvassuk, hogy Jézus „tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét.” Isten Országának a hirdetése, Jézus tanítása azt jelezte, hogy Isten övéivel van és a helyes úton akarja vezetni őket.  

-                     Jézus csodái, a gyógyítások szintén hatásos, és figyelemfelkeltő jelek voltak. Ezt olvastuk, hogy Jézus „meggyógyított minden betegséget és minden A bajt.” Azonban, nem a csoda volt a fő cél. Jézus csodái hitet kértek, és hitet ébresztettek az emberekben.

-                     Isten országának legnagyobb jele Jézus irgalmas szeretete a bűnösök iránt, a megfáradtakkal szemben: „megesett rajtuk a szíve.” Nyilvános tevékenysége idején sokaknak visszaadta a lélek benső szabadságát. Mindez a megváltásban lett teljessé. Jézus a keresztfán uralkodik igazából.  Isten országának ma is meg vannak a külső jelei és ezek ugyanazok, mint Jézus idejében.

-                     Az Egyház ma is felveszi a harcot a rosszal szemben, a lélek benső szabadságára hív meg mindenkit.

-                     Az apostolok megkapták a tanítás hatalmát, amit tovább adtak. Ezt a tanítói hatalmat gyakorolja az Egyház, a hitoktatásban, prédikációkban, a szentségekre való felkészítésben. Tanít, oktat, nevel, ahol erre van szűkség.

-                     A jelek közé soroljuk, az Egyház sokrétű tevékenységét, missziós munkáját, betegek, szegények, kiszolgáltatottak felkarolását. A világ sok országában folyik missziós munka. Az egyház jelen van, azokon a vidékeke, ahol szegénységgel, betegséggel, természeti katasztrófával küzdenek az emberek.

-                     Ma is Isten országának legnagyobb jele a bűnök bocsánata, a megtérésünk naponkénti lehetősége, Isten kegyelmi jelenléte, győzelme a saját életünkben.

Mindezekben, ugyanúgy, mint Jézus idejében ma is hitre van szűkség. Mindezeket csak a hit segítségével értelmezhetjük Isten országának jeleiként. E nélkül az Egyház tevékenységében kizárólag csak az emberi oldalt fogjuk észrevenni.

            Isten szándéka, hogy az Ő működésének jeleivé legyünk mi is, mai Krisztus-követők. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés Isten, ma bennünk és rajtunk keresztül akar jelen lenni a világban.  Kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, és legyünk mi is, azok között, akik Isten Országát építik.