12 évk vas. A

 

 

Bárminek a képviselete felelős hozzáállást kíván, és nagy fokú áldozat vállalásra van szükség. Enélkül csak önmagunkat keressük, és nem a szolgálat szelleme vezet bennünket.

S hogyha így van a köznapi életben mennyivel inkább áll ez az Istennel való kapcsolatunkra.

-        a próféta tanúságtétele

Ilyen tapasztalatból fakad az, amit az első olvasmányban Jeremiás prófétától olvastunk:

Jeremiás az önálló Judeai királyság utolsó prófétája. Szinte az egyetlen próféta, aki ennyire személyes vallomást tesz, hogy mit jelent számára a próféta hivatása. Megjövendölte Jeruzsálem pusztulását – és ezért árulónak tekintették.

,, Rettegés mindenütt! Jelentsétek föl! Följelentjük!'' Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek

Az ö bizalmának az Úr ígérete az alapja: „az Úr, mint hôs harcos, mellettem áll.”

-                  Az evangéliumban az Úr Jézus missziós beszédét hallottuk, amint felkészíti az apostolokat, arra a feladatra, amelyre őket kiválasztotta. „Ha valaki megvall engem az emberek elôtt, én is megvallom ôt Atyám elôtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek elôtt, én is megtagadom ôt Atyám elôtt, aki a mennyekben van.”

Az apostolok pedig, egy kivétellel hősiesen teljesítették a kapott küldetést.

-        az első keresztények hitvallása, vértanúsága

Ilyen lelkület vezette az első keresztény hitvallókat, vértanúkat. A II. században nevetséges vádakkal illették a római keresztényeket (pl. emberáldozatot mutatnak be, szemükkel megátkozzák az embereket) s emiatt üldözték és kivégezték őket. Néha elég lett volna egy csipetnyi tömjén a császár áldozati oltárára és felmentették volna őket, de nem tették – inkább a vértanúságot vállalták.

-        a mi kötelességünk – a mi környezetünk, a mai világ  missziónálásra szorul

II. Vatikáni zsinat így fogalmaz a Lumen gentium dogmatikai konstitúcióban „mindenkinek készen kell lennie arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, és kövesse őt a keresztúton, vállalva az üldöztetést, melynek soha sincsen híjával az Egyház” (LG 42).

            Ma is vannak országok a világon, ahol véres keresztényüldözés van.

Nekünk másféle kihívásokkal kell szembe néznünk.

            A mi életkörülményeink sem kedveznek a keresztény életnek. Sokkminden befolyásol, vagy egyenesen nevetségessé teszi a vallás értékeit. Olyan alapvető értékek mint a család, a szeretet, az áldozat nevetség tárgyává lett sokak szemében. Mintha nem a reális életben élnének sokak, hanem egy fantom világban.

            Példa: Bruno Ferreo Délibáb

            Nekünk is legyen bizalmunk, ami Jeremiásnak erőt adott, és ami a legnagyobb valóság:

az Úr, mint hôs harcos, mellettem áll.”